“Xúc động” cụ già 84 tuổi làm thơ tặng CTy DL-TT Thành Công sau Tour Du lịch Cao Bằng

                       NHỚ MÃI Tuổi nhiều may mắn được đi chơi Cao Bằng – Bắc Kạn … Continue reading “Xúc động” cụ già 84 tuổi làm thơ tặng CTy DL-TT Thành Công sau Tour Du lịch Cao Bằng