3 Comments

  1. Dịch vụ rất tốt. Hướng dẫn viên nhiệt tình. Cháu Tùng hát rất hay. Cô sẽ đồng hành với công ty trong những chuyến du lịch sau.

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*